اگر بخواهیم در یک جمله به توصیف قفل هوشمند بپردازیم می‌توان گفت قفل هوشمند مدرن ترین نوع قفل‌های مسکونی و اداری است که روش‌های بازگشایی همچون اثر انگشت، تشخیص چهره، رمز عبور و کارت، جایگزین کلیدهای دردسرساز شده است. این اتفاق سبب شده است تا امنیت به طرز شگفت آوری افزایش پیدا کند و نقاط ضعف قفل‌های کلیدی به طور کامل پوشش یابد.

قفل هوشمند دارای انواع مختلفی است که اصلیترین انواع آن قفل هوشمند اثر انگشتی، قفل هوشمند تشخیص چهره، قفل هوشمند کارتی، قفل هوشمند رمزی و قفل هوشمند چندکاره می‌باشد.

مزایای استفاده از قفل هوشمند

نخستین ویژگی استفاده از قفل و دستگیره هوشمند، حذف شدن کلید‌های فیزیکی است. جایگزین این کلیدها همانطور که عنوان شد می‌تواند یک کارت RFID و یا اپلیکیشنی باشد که بر روی گوشی هوشمند شما نصب می‌شود، البته در برخی از مدل‌ها، قابلیت اسکن اثر انگشت، اسکن شبکیه چشم و واردن کردن رمز عددی نیز وجود دارد؛ بدین ترتیب حتی کودکان و افراد کهن‌سال نیز بدون هیچ‌گونه مشکلی می‌توانند از قفل‌های هوشمند استفاده کنند.

یکی از چالش‌های رایج برای قفل‌های معمولی، مشکل باز ماندن بی دلیل درب ورودی در زمان برگزاری مراسم‌های مختلف است. در صورت استفاده از یک قفل هوشمند، در چنین شرایطی به راحتی می‌توان یک رمز موقت برای قفل تعیین نموده و آن را از قبل به میهمانان دعوت شده اطلاع دهید. بدین ترتیب دیگر نیازی به باز ماندن مداوم درب نبوده و پس از پایان مراسم نیز به راحتی رمز موقت غیرفعال می‌شود.

منبع:

https://www.mehrnews.com/news/5154425/%D9%82%D9%81%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86