امنیت مدارس بسیار مهم است و در صورتی که معلمان و دانش آموزان در مدارس آرامش و اطمینان خاطر نداشته باشند، تمرکز کافی برای یادگیری را نخواند داشت. به همین دلیل باید به دنبال فراهم کردن محیطی امن در مدارس بود تا خیال خانواده های دانش آموزان هم از بابت امنیت فرزندانشان راحت باشد. در این مقاله به تاثیرات مثبت استفاده از قفل الکترونیکی در مدارس میپردازیم.

امکان کنترل از راه دور

قفل های الکترونیکی این امکان را  برای شما فراهم میکنند تا بتوانید به شکل هوشمند آنها را به از مسافت دورتر کنترل نمایید. به عنوان مثال تصور نمایید که تهدیدی دانش آموزان مدرسه را تهدید میکند و لازم است خیلی سریع در تمامی کلاس ها را بسته یا باز کنید، با استفاده از این سیستم میتوانید خیلی سریع تمامی قفل های درهای کلاس ها را یک جا از راه دور باز و بسته کنید.

امکان اتصال به سایر ابزار های امنیتی

میتوان با اتصال قفل های الکترونیکی به سایر ابزار ها مانند: زنگ های هشدار، دوربین ها و .. امنیت کلاس های درس و سایر بخش های مدرسه را تامین کنید. همچنین استفاده از این قفل ها میتواند یکی از بخش های هوشمند سازی مدارس محسوب شود.

به عنوان مثال تصور کنید که شخصی به قصد آسیب رساندن به محیط مدرسه شما قصد وارد شدن به آن را دارد. اما به محض اینکه این قفل ها دسترسی غیر مجاز را احساس نمایند از طرق سیستم های امنیتی متصل اقدام به هشدار این دسترسی از طریق زنگ هشدار، اطلاع دادن به مدیر مدرسه و یا اداره پلیس میکند. همچنین در صورتی که قفل ها را به دوربین مداربسته متصل کرده باشید، هنگام احساس دسترسی غیر مجاز اقدام به فیلم براداری خواهند کرد.

سیستم اعلام حریق قفل الکترونیکی

برخی از این قفل های دارای سیستم  اعلام حریق هستند که با تشخیص دود به سرعت هشدار میدهد و تمامی درها را برای تخلیه به موقع دانش آموزان باز میگذارد.