خیلی از افراد براین باورند که استفاده از قفل دیجیتال یا قفل کارتی در مراکز اداری و تجاری و یا در مقیاس بزرگ صرفه اقتصدی ندارد و بهتر است از کلیدهای مکانیکی برای اینکار استفاده شود.

استفاده از قفل های دیجیتالی در مراکز اداری باعث میشود که بتوان به اشخاص مختلف دسترسی های مختلفی داد و مشخص کرد که هر فردی میتواند به کدام بخش از اداره دسترسی داشته باشد. مثلا لازم نیست که همه افرادی که در یک اداره هستند به اتاق سرورها دسترسی داشته باشند. میتوانید در صورت تمایل از انواع مختلف این قفل ها استفاده کنید. انواع مختلف این قفل ها، قفل اثر انگشت، قفل کارتی و رمزی هستند که میتوانید با توجه به نیازتان انواع مختلف آنها را انتخاب کنید.
استفاده از قفل دیجیتال در ابعاد بزرگ شاید در ابتدا کار صرفه زیادی نداشته باشد اما پس از مدتی با تامین امنیت محیط کار و اداره شما امنیت را افزایش خواهد داد.
حتی میتوان از این قفل ها به عنوان سیستم ثبت ورود خروج افراد استفاده کرد و ساعت ورود و خروج پرسنل را با استفاده از آنها کنترل نمود. و با متصل کردن آنها به اتوماسیون اداری حقوق آنها را محاسبه و واریز کرد.

دیگر ویژگی مثبت این قفل ها این است که در صورتی که شخص ناشناسی قصد داشته باشد به داخل شرکت دسترسی داشته باشد به صورت هوشمندانه با مرکز پلیس تماس گرفته میشود و با استفاده از پیامک هشدار شما را مطلع میکند.

در مراکز تجار ی میتوان از کارت پرسنلی به عنوان کارت ورود و خروج به داخل شرکت هم استفاده شود، یعنی میتوان با تعریف یک کار چند کار را باهم انجام داد که این خود باعث صررفه جویی در هزینه های شرکت خواهد شد.

دیگر مزیت قفل کارتی در این مراکز این است که بسیاری از این قفل ها دارای سیستم ضد حریق هستند و اگر کوچکترین خطر و آتش سوزی را احساس کنند درب ها را برای خروج افراد از داخل ساختمان باز خواهند کرد و با هشدار زنگ آنها را از خطر به وجود آمده مطلع میکنند.