استفاده از مدل های مختلف قفل های دیجیتالی در میان کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است و کسب و کارهای مختلف روی به استفاده از آنها آورده اند، به این دلیل که استفاده از آنها در شرکت ها و مکان های تجاری باعث میشود که ورود و خروج کاربران را بتوان به سادگی کنترل کرد. یکی از کاربردهای این دستگاه ها در انبار های ذخیره کالاست.

از آنجایی که در انبار ها کالاهای ارزشمندی نگهداری میشوند و معمولا دارایی شرکت ها و فروشگاه ها در این مکان نگهداری میشود، بسیار مهم است که امنیت این مکان ها تامین شود و سارقان زیادی به دنبال سرقت این مکان هستند.

زمانی که از این قفل استفاده میکنید میتوانید ورود و خروج هایی که در انبار صورت میگیرد را کنترل کنید، این کار این امکان را برای شکا فراهم میکند که برای افراد متفاوت دسترسی های مختلفی تعریف کنید. و با ایجاد محدودیت برای افراد مختلف امنیت را تضمین کرد.

زمانی که از این قفل ها استفاده میکنید، میتوانید باقی لوازم هوشمند و الکترونیکی را با استفاده از این قفل ها کنترل کنید، تا بعد از پایان ساعت کاری و قفل شدن درب ها باقی سیستم های هوشمند را هم کنترل کنید. و آنها را خاموش کنید.تا به شکل اتوماتیک خاموش شوند.

همچنین قفل کارتی هوشمند این امکان را دارد که بتوان با استفاده از تلفن همراه، کارت و رمز کنترل کرد، این موضوع باعث میشود که بتوانید ساده ترین و مرتبط ترین روش به کسب و کارتان را انتخاب کنید.

همانطور که گفته شد میتوان این قفل ها را به موارد امنیتی دیگری هم مانند دوربین های مدار بسته و زنگ های هشدار متصل کرد تا امنیت را به میزان زیادی تامین کرد، و دست سارقان را از محصولاتی داخل انبار محصولاتتان وجود دارند کوتاه کنید.