زمانی که از این قفل های کارتی استفاده میکنید میتوانید ورود و خروج هایی که در انبار صورت میگیرد را کنترل کنید، این کار این امکان را برای شکا فراهم میکند که برای افراد متفاوت دسترسی های مختلفی تعریف کنید. و با ایجاد محدودیت برای افراد مختلف امنیت را تضمین کرد.

زمانی که از قفل کارتی استفاده میکنید، میتوانید باقی لوازم هوشمند و الکترونیکی را با استفاده از قفل های کارتی کنترل کنید، تا بعد از پایان ساعت کاری و قفل شدن درب ها باقی سیستم های هوشمند را هم کنترل کنید. و آنها را خاموش کنید.تا به شکل اتوماتیک خاموش شوند.

از آنجایی که در انبار ها کالاهای ارزشمندی نگهداری میشوند و معمولا دارایی شرکت ها و فروشگاه ها در این مکان نگهداری میشود، بسیار مهم است که امنیت این مکان ها تامین شود و سارقان زیادی به دنبال سرقت این مکان هستند.

استفاده از مدل های مختلف قفل های دیجیتالی در میان کارفرمایان و صاحبان کسب و کارهای مختلف گسترش زیادی پیدا کرده است و کسب و کارهای مختلف روی به استفاده از آنها آورده اند، به این دلیل که استفاده از آنها در شرکت ها و مکان های تجاری باعث میشود که ورود و خروج کاربران را بتوان به سادگی کنترل کرد. یکی از کاربردهای این دستگاه ها در انبار های ذخیره کالاست.

 

همچنین قفل کارتی هوشمند این امکان را دارد که بتوان با استفاده از تلفن همراه، کارت و رمز کنترل کرد، این موضوع باعث میشود که بتوانید ساده ترین و مرتبط ترین روش به کسب و کارتان را انتخاب کنید.

همانطور که گفته شد میتوان این قفل ها را به موارد امنیتی دیگری هم مانند دوربین های مدار بسته و زنگ های هشدار متصل کرد تا امنیت را به میزان زیادی تامین کرد، و دست سارقان را از محصولاتی داخل انبار محصولاتتان وجود دارند کوتاه کنید.