امروزه میتوان از چشمی های دیجیتال به جای چشمی معمولی و سنتی درب آپارتمان استفاده کرد. چشمی های دیجیتال درب آپارتمان یا محل کار ، امکان مشاهده پشت درب را برای شما فراهم می نماید.

این چشمی ها قابلیت هایی فراتر از چشمی های سنتی دارند از این رو توصیه می شود تا به جای چشمی های سنتی از این چشمی ها استفاده کرد زیرا امکان دید بازتر همراه با اطمینان را برای شما فراهم می آورد.

توسط این چشمی های دیجیتال درب ، تصاویر نامفهوم و غیر واضح به یک تصویر بزرگ و با وضوح بالا تبدیل و رویت آن بسیار آسانتر و قابل تشخیص تر می باشد. زمانی که کودک یا فرد مسنی به تنهایی در منزل است و امکان دیدن پشت درب را نداشته و یا قد مناسبی ندارد این چشمی دیجیتال درب کمک زیادی به شناخت سریع و راحت شخصی که پشت درب است می کند.

این چشمی ها براحتی هماهنند چشمی های ساده بروی درب نصب می شوند و در قفل های هوشمند در صورتی که فردی پشت درب قرار بگیرد چشمی بطور خودکار  اقدام به عکس و فیلم برداری می نماید.

مزایای چشمی دیجیتال:

در چشمی های دیجیتال امکان دید نسبت به چشمی معمولی بازتر می باشد.

در چشمی دیجیتال تصاویر غیر قابل وضوح و نامفهوم کاملا تشخیص داده می شود.

اگر امکان مشاهده برای سالمندان و کودکان فراهم نباشد ، بدلیل وجود مانیتور براحتی می توانند با استفاده از چشمی های دیجیتال پشت درب را مشاهده کنند.

کیفیت چشمی های دیجیتال نسبت به چشمی ساده مطلوب تر می باشد.

چشمی دیجیتال دارای مادون قرمز می باشد، امکان دید در شب را برای افراد فراهم می کند.

هنگام نصب نیازی به سیم کشی و برق ندارد.

اگر باتری تمام شود هشدار می دهد. براحتی می توان چشمی را شارژ کرد.

منبع:

https://www.isatisdoor.com/what-is-digital-eye/