۱٫ با استفاده از قفل کارتی دیگر نیازی به استفاده از کلید ندارید

ردیابی کارکنان با استفاده از کلید کار سختی است. اگر شما کارمندان زیادی داشته باشید که در شیفت های مختلف کار می کنند این کار خیلی دشوارتر خواهد بود؛ ولی اگر یک سیستم دسترسی کارتی یا همان قفل کارتی نصب کنید همه ی مشکلات حل می شود. به جای اینکه به سرپرست ها کلید بدهید با استفاده از نرم افزار به آنها دسترسی به نقاط مختلف را می دهید. با این شیوه دیگر نگران اینکه کدام کلید دست چه کسی است نخواهید بود.

۲٫ استفاده ی آسان از قفل هتلی کارتی

ورودی هایی که با کلید باز می شوند به نوعی مشکل ساز هستند زیرا ممکن است خراب شوند و به تعمیرات احتیاج داشته باشند و اینکه کلیدها به مرور زمان کهنه شده و قابل استفاده نخواهند بود. دسترسی از طریق پین کد هم زحمت های خودش را دارد. کارمندان باید رمز ورود را به خاطر بسپارند تا بتوانند وارد ساختمان بشوند. ولی با یک سیستم قفل کارتی و یا استفاده از قفل کارتی در  هتل ها تنها یک کارت را با خود حمل می کنند و نیازی به حفظ کردن رمزهای پیچیده و یا ور رفتن با قفل های بدقلق ندارند.

۳٫ ایمنی بیش تر

قفل کارتی به اندازه ی قفل های سنتی آسیب پذیر نیست و این به تنهایی به امنیت ورودی های ساختمان می افزاید. این سیستم کارتی به شما کمک می کند تا رفت و آمد افراد را کنترل کنید و در صورت نیاز می توانید دسترسی را محدود کنید و کارت ها را موقتا مسدود کنید تا اطلاعات مورد نیاز را به کامپیوتر سیستم وارد کنید.

برای اشنایی با قفل های هوشمند کلیک کنید.

۴٫ گزارش جامع

نصب سیستم قفل کارتی به شما کمک می کند تا بر رفت و آمد کارمندان خود به راحتی نظارت کنید و اینکه کدام کارمند در چه ساعتی به ساختمان وارد شده است را بدانید. این کار به شما کمک می کند تا ببینید که کارمندان شما به موقع سر کار می آیند و به موقع هم کار را ترک می کنند؛ هم چنین، کسانی که اضافه کاری می کنند شناسایی می کنید تا به حقوق آنها مبلغ اضافه کاری را هم اضافه نمایید.