انواع قفل هوشمند دارای قابلیت شناسایی رمز ، اثر انگشت و کارت می باشند و در مواقع لزوم نیز می توان از کلید مکانیکی برای باز کردن درب مجهز به قفل دیجیتال استفاده نمود.

کلید مکانیکی به هنگام گم شدن کارت یا فراموشی رمز کاربرد دارد بنابراین نیاز ندارید همواره آن را به همراه داشته باشید.

اغلب قفل هوشمند قابلیت اضافه کردن ریموت کنترل را نیز دارا می باشد که به انتخاب شما فعال می گردد.

ر اکثر قفل های هوشمند موجود در بازار هر شخصی میتواند به راحتی رمز دستگاه را با زدن یک دکمه تغییر دهد که باعث کاهش امنیت این مدل قفلهای هوشمند می شود.

قفل الکترونیکی مجهز به سیستم ضد سرقت می باشد که با وارد شدن ضربه به قفل یا ورود مکرر رمز اشتباه ، دستگاه قفل شده و هشدار می دهد.

تابع خیالی امکان دیگری است که به منظور بهبود سطح امنیت در قفل هوشمند عرضه شده است. با استفاده از تابع خیالی می توان تعدادی عدد علاوه بر رمز وارد نمود، قفل رمز را تشخیص می دهد و درب باز می کند؛ به این ترتیب فرد مجاور شما متوجه رمز شما نخواهد شد.

قفل دیجیتال بر روی انواع درب معمولی و ضد سرقت نصب می شود. نصب قفل توسط نیروی متخصص انجام شده و آموزش لازم نیز به شما ارائه می گردد.

انواع قفل اثر انگشت مجهز به سیستم تغذیه اضطراری می باشند که یک هفته پیش از اتمام شارژ باطری نسبت به تعویض به هشدار می دهد و چنانچه در این زمان متوجه اعلان دستگاه نشوید می توانید به کمک یک باتری V9 قفل هوشمند را باز نمایید و وارد شوید.

Go to Top