توضیحات

قفل دیجیتال لئو کلاسیک با ظاهری زیبا و یکی از قفل های برند یوکا است که با استفاده از رمز الکترونیکی و اثر انگشت قابل کنترل است.