میتوان قفل اتوماتیک دیجیتال را برنامه ریزی کرد تا به صورت خودکار پس از بسته شدن درب قفل شوند و یا برای افراد خاصی محدودیت دسترسی به وجود بیاورند.

در سال های اخیر با ورود فن آوری های امنیتی جدید به بازار کاربران این امکان را دارند که یتوانند درب های ورودی خانه یا محل کار خود را به صورت اتوماتیک و از راه دور کنترل و باز و بسته کنند. قفل های اتوماتیک یکی از انواع قفل دیجیتال هستند و میتوان آنها را برنامه ریزی کرد تا بتوانند به شکل اتوماتیک و خودکار عملکرد داشته باشند.

این قفل های دیجیتالی را میتوان با روش های دسترسی مانند کارتی، بیومتریک مانند تشخیص چهره یا اثر انگشت، قفل های رمزی و یا به وسیله تلفن همراه کنترل کرد.

قابلیت قفل اتوماتیک در دستگیره‌های الکترونیکی هوشمند چیست؟

سیستم قفل اتوماتیک به این صورت کار می‌کند که بعد از آنکه فردی از درب عبور می‌کند، درب به صورت خودکار قفل می‌شود. اگر شما از خانه یا محیط کار خود خارج می‌شوید، دیگر نیازی ندارید بخواهید درب پشت سر خود را قفل کنید، زیرا دستگیره الکترونیکی در عرض سه ثانیه و حتی کمتر، درب را می‌کند.

بنابراین، فردی که در بیرون قرار دارد امکان باز کردن درب را از بیرون ندارد، ولی افرادی که هنوز در داخل محیط هستند، می‌توانند با فشردن دستگیره، درب را باز کنند.
به عبارتی، قابلیت قفل اتوماتیک در دستگیره‌های الکترونیکی هوشمند به صورتی است که امکان باز شدن درب از بیرون را فراهم نمی‌کند.

برای اشنایی با قفل هوشمند کلیک کنید.

مکانیزم اصلی این قفل به این شکل است که بر روی مغزی دستگیره‌های الکترونیکی هوشمند ، سنسوری به صورت زبانه V شکل وجود دارد. با بسته شدن درب، این زبانه در داخل مغزی حرکت کرده و جمع می‌شود. این عملکرد باعث فعال شدن مکانیزم قفل اتوماتیک می‌شود و درب به صورت خودکار قفل می‌شود.

منبع:

https://virgool.io/@shadenzehn2121/%D9%82%D9%81%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-oo4mmw4xacom

https://raykahome.com/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF/