قفل کارتی و هتلی هم مانند تمامی محصولات دیگر دارای مزایا و معایبی است و در هنگام استفاده از آن ممکن با مشکلاتی مواجه شوید. در این مقاله قصد داریم شما را با این مشکلات آشنا سازیم و نحوه رفع آنها را برای شما توضیح دهیم.

قفل هتلی هیچ کارت یا کدی را نمی شناسد

همه ی درهای هتل ها کلید مخصوص به خود را دارند. معمولا، دو قفل به مهمانان داده میشود ولی همیشه یک قفل یدک وجود دارد و هم چنین قفل مرجع تا در صورت نیاز از آن ها استفاده کرد. هر از گاهی قفل هتلی در هیچ کدام از کلیدها حتی کلید مرجع را نمی شناسد. دلیل این امر معمولا الکترونیکی است ولی فقط قفل سازها راه چاره را می دانند.

در قفل را می شناسد ولی دسته نمی چرخد

یکی از موارد اینست که قفل هتلی کارت را می شناسد ولی دسته آن نمی چرخد. ممکن است یکی از سیم های داخل قفل قطع شده باشد و یا مداری مانع از ارسال سیگنال به دسته بشود. درست کردن این مورد آسان است ولی اتاق برای چند ساعت قابل دسترس نخواهد بود.

دسته ی در می چرخد ولی در لحظه ی آخر در باز نمی شود

این مورد به ندرت اتفاق می افتد و دلیل آن اینست که اجزای قفل هتلی با هم درست کار نمی کنند. استفاده ی بیش از حد یا نامناسب از قفل توسط مهمانان قبلی می تواند باعث این امر بشود. در باید مجدد از اول درست شود تا قفل آزاد شود و دسته بچرخد و در باز شود. شما می توانید در و قفل کارتی هتلی را تعویض کنید یا دستگیره را جابجا کنید تا همه چیز درست بشود.

قطعی برق مهمان ها را در اتاق حبس می کند

بیش تر درهای قفلی جدا از هم کار می کنند. با این حال، شرایط خاصی ممکن است بوجود بیاید و به درهایی در مثلا طبقه ی همکف انرژی برق نرسد. این سبب می شود همه ی درها قفل شوند و مهمان ها در اتاق خود حبس شوند.

خوشبختانه، نقشه ی اورژانس یا ژنراتورهای تقویتی می توانند این مشکل را حل کنند تا مهمان ها در اتاق خود برای مدت طولانی نمانند و حتی متوجه این قفل شدن در نشوند زیرا در یک دقیقه این مشکل حل می شود.