با توجه به اینکه این روز ها مردم در زندگی مشغله های زیادی دارند، ممکن است پس از خروج از خانه فراموش کنند که درب را پشت سرشان قفل کنند، به همین منظور استفاده از قفل کارتی و قفل الکترونیکی درب را به شکل اتوماتیک قفل کند برای افراد فراموشکار بسیار مفید است.

از آنجایی که قفل های دیجیتالی به شکل اتوماتیک کار میکنند این امکان که بتوانند خطاهای انسانی را به راحتی تشخیص دهند و اگر فرد فراموش کند که درب را پشت سرش قفل کند قفل پس از دقایقی آن را تشخیص داده و به شکل اتوماتیک درب را قفل میکند.

وجود سیستم های هوش مصنوعی در قفل ها باعث شده است که روز به روز به طرفداران آنها افزوده شود و افراد بیشتری روی به استفاده آنها می آورند، زمانی که از این قفل ها استفاده میشود تمام عملیات های مربوط به درب و امنیت آن توسط این قفل ها استفاده میشود.

پیش بینی میشود که در سال های آینده استفاده از قفل الکترونیکی تبدیل به یک ضرورت برای مصرف کنندگان شود. این قفل ها را میتوان روی انواع درب های ضد سرقت و معمولی نصب و استفاده کرد.

میتوان این قفل ها روی درب های پارکینگ، درب و پنجره نصب و راه اندازی کرد.

با استفاده از این امکان میتوان تا حد زیادی در هزینه ها صرفه جویی کرد. به این دلیل که نه تنها این قفل ها امکان استفاده به عنوان قفل را دارند بلکه میتوان آنها را به شکل دستی هم باز کرد.

با این وجود که قفل های دیجیتال برقی اند نیازی نیست که برای استفاده از آنها از نیروی برق استقاده کنید. تنها از دو باتری قلمی و استفاده از آن میتوان کل درب را کنترل کرد.